Barneklær i fokus

 

Produksjon og salg av barnetøy er en kjempeindustri verden over. Parallelt med at velstanden i verden øker vokser også markedet. I den vestlige verden er veksten i markedet først og fremst en konsekvens av at barn får mer oppmerksomhet enn de gjorde før. Det er ikke lenger bare trender og moter for mor og far. Nå er det like viktig, i første omgang bare for foreldrene, men også etter hvert som de vokser opp, for barna selv at barna er kledd slik moten krever det.

Mange vil mene at det har vokst frem et hysteri” på dette området og det er ikke vanskelig å være enig i den analysen. Likevel kaster tilsynelatende fullt tilregnelige og fornuftige unge foreldre seg på karusellen og kjøper kostbare klær til barna sine til tross for at de vet at om en måned eller to er plagget for lite. Eller i verste fall ikke lenger på moten. Det verste er nesten at veldig få av dem er opptatt av at plagget kommer til anvendelse hos andre barn når ens egne har vokst ut av dem. Et slikt annenhåndsmarked finnes naturligvis, men ikke på langt nær i den utstrekning det kunne. Kanskje rett og slett fordi de potensielle selger vet at de potensielle kjøperne ikke er interessert i brukte klær, men foretrekker å kle opp sine barn i nye klær til full pris.

At den globale barnetøysproduksjonen stiger følger imidlertid også av et annet og betydelig mer positivt fenomen. Nemlig at antall barn som vokser opp utenfor fattigdom stiger og stiger. Dels fordi folk generelt løftes ut av fattigdom, men også fordi barnedødeligheten synker. Det blir rett og slett flere barn i verden som er i en slik situasjon at de aktivt kan etterspørre klær. At de fleste av disse barna har enklere behov som skal dekkes enn de bortskjemte barna i vestverden, er en annen sak. Ikke desto mindre bidrar de til den økede etterspørselen.

Etterspørselen etter barnetøy på verdensbasis er med andre ord enorm. Og ettersom vi lever i en verden der markedskreftene stort sett får virke fritt, så er det også mange tilbydere på markedet. Det er i det store og hele positivt for den enkelte forbruker fordi det er den sikreste måten å holde prisen nede og kvaliteten oppe på.

Stor produksjon betyr mange arbeidsplasser. Et ikke uvesentlig element for de aller fleste land. Det er da heller ingen tvil om at produksjon av barnetøy bidrar veldig sterkt til sysselsetting og dermed til velstandsøkning i land som India, Bangladesh og Kina. Konkurransen er imidlertid tøff og i land som ikke er så vel regulert som Norge og Europa for øvrig kan det lett lede til at lønningen presses uforsvarlig mye og at man tar i bruk arbeidskraft som ikke bare er ufaglært, men også ulovlig. Barn, for eksempel.